Terningskak - de officielle regler


Dette dokument indeholder officielle regler for spillet Terningskak.

Se også:

Givet af VerdensTerningskakForbundet (WDC World Dicechess Corp.) 26. oktober 1992.

KAPITEL I - UDGANGSPUNKT

§§ 1
Der anvendes samme bræt, brikker og benævnelser som i almindelig skak. Brikkerne flyttes som i almindelig skak. Spillet foregår som almindelig skak, med de nedennævnte tilføjelser. Formålet er at sætte modstanderens konge mat, jvf. §§ 4.

KAPITEL II - TERNINGREGLER

§§ 2
Når en spiller har turen slår han en terning.

Viser terningen 1 prik skal spilleren flytte kongen.
Viser terningen 2 prikker skal spilleren flytte dronningen.
Viser terningen 3 prikker skal spilleren flytte en af løberne.
Viser terningen 4 prikker skal spilleren flytte en af springerne.
Viser terningen 5 prikker skal spilleren flytte et af tårnene.
Viser terningen 6 prikker skal spilleren flytte en af bønderne.

I følgende tilfælde må spilleren ikke udnytte sit træk:
1) Hvis den (de) pågældende brik(ker) er spærret inde
2) Hvis den (de) pågældende brik(ker) alle er slået.

Kan en spiller ikke udnytte sit træk skifter turen til modstanderen.

Hvis spilleren står skak skal han slå om, indtil han kan redde sig ud af skakken.

§§ 3
En spiller står skak, når en af modstanderens brikker ved det rette terningudfald kan slå hans konge.

KAPITEL III - AFSLUTNINGER

§§ 4
En spiller står mat, når han, uanset hvilket slag han slår, ikke kan redde sig ud af en skak. Spillet er da slut, og den matsatte spiller er taber.

Spillet er endvidere afsluttet, når en spiller har færre end tre brikker på brættet. Denne spiller er da taber af spillet.

Ønsker en spiller at opgive spillet, markeres dette ved at lægge kongen ned. Dette må kun gøres, når spilleren har slået en ener.

KAPITEL IV - SPECIALDEFINITIONER

§§ 5
En spiller kan kun påberåbe en pat-situation, når:
- han har slået en ener, OG
- hans konge ikke kan flytte sig uden at rykke ind i en skak, OG
- hans øvrige brikker er låst fast.

§§ 6
Den almindelige en passantregel gælder, dog skal den slående spiller slå en sekser i første slag efter at bonden, der skal slåes, er rykket frem.

KAPITEL V - STRAF

§§ 7
Med bøde, hæfte eller skam straffes den, som:
- slår terningen ud på brættet, ELLER
- taler ilde om spillet.


Regler som givet af Verdens Terningskak Forbundet, den 26. oktober 1992.

Copyright © 1992-2005 Erik D. Klausen og Normann Aa. Nielsen, All Rights Reserved