Terningskak - Udvidelser

Følgende regler er udvidelser til almindelig terningskak, og kan anvendes i det omfang, det findes passende. WDC orienterer ved forespørgsel om, hvilke regler der gælder ved verdensmesterskabsturneringer.

§§ 1 DEN UDVIDEDE EN PASSANTREGEL

En bonde kan slå en vilkårlig brik en passant, forudsat at den slåede brik netop har udført sit første træk, og den slående spiller slår i trækket umiddelbart efter.

§§ 2 BONDEFORVANDLING


Når en bonde er nået til bundlinien skal spilleren slå om, hvilken brik bonden skal forvandles til. Slår han en ener eller en sekser, skal kastet gøres om.

Regler som givet af Verdens Terningskak Forbundet, den 26. oktober 1992.

Copyright © 1992-2005 Erik D. Klausen og Normann Aa. Nielsen, All Rights Reserved