Forslag til rejsebøger

De følgende bog-titler kan anbefales for at sætte sig lidt ind i forholdene i Vietnam. De kan købes hos bl.a. amazon.co.uk:

Folderen Helseråd for rejsende til troperne (V. Vestergaard Olsen) (rekvireres hos lægen eller hos Trope- og Rejsemedicinsk Klinik tlf. 4824-7105) indeholder gode råd mod tropesygdomme.