TILBAGE

Indledning
Lysbillede-foredrag

Nytår, år 2000
Politik

Afrejse-møde i præstegården

Forberedelse
Afrejse
Ankomst til Israel

Mandag
- Caesarea
- Haifa
- GalilŠa
- Nazareth
- Aften, kibutz Ma'agan
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Diverse oplysninger
Billeder
Bibelsteder