Apostelenes Gerninger, Kap. 10, v. 1-8:

I Cæsarea boede der en mand ved navn Kornelius, høvedsmand ved den såkaldte "Italienske hærafdeling". Han var en from mand, som frygtede Gud, tillige med hele sit hus, og gav folket mange almisser. En dag, omtrent ved den niende time, så han tydeligt i et syn en Guds engel, som kom ind til ham og sagde:
"Kornelius!"
Men han stirrede på ham og blev forfærdet, og sagde:
"Hvad er der, herre?"
Engelen sagde til ham:
"Dine bønner og dine almisser er steget op til Gud som et ihukommelsesoffer. Send nu nogle mænd til Joppe og lad dem hente en hand, der hedder Simon med tilnavnet Peter. Han er gæst hos en garver ved navn Simon, der har sit hus ved havet."
Og da engelen, som talte til ham, var borte, kaldte han på to af sine tjenestefolk og en gudfrygtig soldat af dem, som stadig var om ham; og han fortalte dem det hele og sendte dem så til Joppe.

1.Kong.18.20-24

Da sendte Akab bud rundt til alle Israelitterne og samlede profeterne på Karmels bjerg. Elias trådte så frem for alt folket og sagde: "Hvor længe vil I blive ved med at halte til begge sider? Er Herre Gud, så hold Jer til ham, og er Ba'al Gud, så hold Jer til ham!" Men folket svarede ham ikke et ord. Da sagde Elias til folket: "Jeg er den eneste af Herrens profeter, der er tilbage, og Ba'al profeter er 450 mand; lad os nu få to unge tyre; så skal de vælge den ene tyr og hugge den i stykker og lægge den på brændet, men ild må de ikke lægge til; den anden vil jeg lave til og lægge på brændet, men uden at tænde ild. Så skal I påkalde Jeres Guds navn, og jeg vil påkalde Herrens navn; den Gud, der svarer med ild, han er Gud!"